ERIK SIMONSEN DESIGN


Min elskede mand Erik Simonsen er desværre død juli 2020. En stor personlighed er borte. Firmaet Erik Simonsen Design er derfor ikke aktiv mere. Al henvendelse bedes rettet til Inger Simonsen tlf. 24208820.

My beloved husband Erik Simonsen unfortunately died in July 2020. A great personality is gone. The company Erik Simonsen Design is therefore no longer active. All inquiries should be directed to Inger Simonsen t. +45 24 20 88 20.

Mein geliebter Ehemann Erik Simonsen ist leider im Juli 2020 verstorben. Eine großartige Persönlichkeit ist gegangen. Die Firma Erik Simonsen Design ist daher nicht mehr aktiv. Alle Anfragen richten Sie bitte an Inger Simonsen t. +45 24 20 88 20.


ERIK SIMONSEN DESIGN. mDDDesigner Erik Simonsen etablerede Acer Design i 1974. Gennem 45 år har tegnestuen og produktudviklingsafdelingen leveret ideer og designs til det nationale og internationale marked. Hovedvægten har ligget på møbler til kontraktmarkedet. I 1994 etablerede Erik Simonsen samarbejdet med designer Justus Kolberg fra Hamburg. Justus og Erik arbejder stadig sammen på nationale og internationale opgaver, og kan i år fejre 20 års jubilæum.

 

Tegnestuen og de veludstyrede værksteder danner rammerne omkring certificeret design og produktudvikling. Vi arbejder med et flerfaset design og udviklingsværktøj, og vore værksteder er tæt knyttet til fleraxet CNC fræsning samt 3D print i mange materialer.

 

Erik Simonsen har gennem mange år været ekstern forelæser på Syddansk Univeritet i faget Integreret design.

 

Erik Simonsen Designer mDD ejer  tegnestuen og værkstederne på havnen i Bogense, og driver sammen med Inger Kryger Simonsen designvirksomheden : Erik Simonsen Design mDD med basis i de mange års erfaring i internationalt design og produktudvikling.


DESIGNHUSET PÅ HAVNEN : DESIGN OG UDVIKLINGSCENTER

Designhuset ligger gennem 25 år, direkte på havnen i den smukke gamle købstad Bogense på Nordfyn.

Designhuset råder over 1100 kvadratmeter innovative lokaler, hvor møbel-, industrielt- og grafisk design udvikles i samhørighed med et internationalt modefirma TRINE KRYGER SIMONSEN. www.trinekrygersimonsen.com


Vi har overnatningsmuligheder for samarbejdende designere , kunder og studerende. Vi henter gerne internationale kunder fra lufthavnene i Billund Airport, eller fra Copenhagen Airport via Odense Banegård.


Design and product development since 1974
Professional design and development tool
From idea to market
Interior from the design house
Interior from the design house
Interior from the design house
Interior from the design house
Interior from the design house
Meeting areas for presentations
Meeting areas for presentations

ERIK SIMONSEN DESIGN. mDD

Erik Simonsen, Designer, founded Acer Design in 1974. For 45 years, the design studio and product development department have supplied ideas and designs to both national and international markets. The main emphasis has been on furniture for the contract market. In 1994, Erik Simonsen started to collaborate with Justus Kolberg, Designer based in Hamburg. Justus and Erik continue to collaborate on national and international assignments and, this year, they celebrate the 20th anniversary of their collaboration..

 

The design studio and the well-equipped workshops form the basis of certified design and product development. We work with a polyphase design and development tool and our workshops are closely connected to multiaxial CNC milling and 3D-printing, using many types of material.

 

Over the years, Erik Simonsen has been an external lecturer at University of Southern Denmark in the subject of Integrated Design.

 

Erik Simonsen, Designer mDD, owns a design studio and workshops located in the port of Bogense and, together with Inger Kryger Simonsen, he manages the design company: Erik Simonsen Design mDD based on the many years’ experience with international design and product development.


THE DESIGN HOUSE AT THE HARBOUR: DESIGN AND DEVELOPMENT CENTRE

The Design House has for the past 25 years been situated at the harbour of the beautiful old market town Bogense on North Funen. The Design House has more than 1100 square metres of innovative rooms, in which furniture, industrial and graphic design is developed in cohesion with the international fashion label TRINE KRYGER SIMONSEN. www.trinekrygersimonsen.com


We can offer accommodation for collaborating designers, clients and students and we are happy to arrange for transport from the airports in Billund and Copenhagen via Odense railway station.

Suspndise rutrum in lobortis vel facilisisr morbi mattis quram utei quarm convallis ornw dilam scjelqku convallis nissim.

© ERIK SIMONSEN DESIGN - All Rights Reserved